Preview

Почвоведение и агрохимия

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Цырыбка В.Б., Лагачоў І.А., Кас’янчык С.А., Усцінава А.М. Змяненне фізічных уласцівасцяў глебаў, сфарміраваных на азерна-ледавіковых суглінкавых глебаўтваральных пародах, у залежнасці ад іх выкарыстання. Почвоведение и агрохимия. 2020;(2):44-51.

For citation:


Tsyrybka V.B., Lahachou I.A., Kasyanchyk C.A., Ustsinava H.M. Changes in the physical properties of soils formed on limnoglacial loamy parental material, depending on their use. Soil Science and Agrochemistry. 2020;(2):44-51. (In Russ.)

Просмотров: 21


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0130-8475 (Print)